Motor giảm tốc chân đế GH22-100-175S

Motor giảm tốc

Công suất: 1/8HP (100W) 0,1kW

Tỉ số truyền: 1/175

Kiểu lắp: Chân đế

Cốt tải: 22mm

Điện áp: 3 Pha 220/380VAC

Nhà sản suất: WANSIN

Nhà cung cấp: DONGCO & Thegioidongco