Motor giảm tốc chân đế GH28-100-250S

Motor giảm tốc

Công suất: 1/8HP (100W) 0,1kW

Tỉ số truyền: 1/250

Kiểu lắp: Chân đế

Cốt tải: 28mm

Điện áp: 3 Pha 220/380VAC

Nhà sản suất: WANSIN

Nhà cung cấp: DONGCO & Thegioidongco