Motor giảm tốc chân đế GH40-400-1370S

Motor giảm tốc

Công suất: 1/2HP (400W) 0,4kW

Tỉ số truyền: 1/1370

Kiểu lắp: Chân đế

Cốt tải: 40mm

Điện áp: 3 Pha 220/380VAC

Nhà sản suất: WANSIN

Nhà cung cấp: DONGCO & Thegioidongco