Motor giảm tốc chân đế GH50-750-1310S

Motor giảm tốc

Công suất: 1HP (750W) 0,75kW

Tỉ số truyền: 1/1310

Kiểu lắp: Chân đế

Cốt tải: 50mm

Điện áp: 3 Pha 220/380VAC

Nhà sản suất: WANSIN

Nhà cung cấp: DONGCO & Thegioidongco